Tasarım ve Proje Yönetimi

Konsept & Final Tasarım Yönetimi
İşveren tarafından yaptırılmış olan çok disiplinli uygulama projelerinin denetlenmesi işidir. Bu aktivite kapsamında Proje Yönetim Ekibi;

Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Peyzaj ve Asansor uygulama projeleri istel doğrultusunda ekibimiz ile hazırlanır.
Belirlenen Proje grupları arasında uygulama üretimi aşamasındaki teknik koordinasyonu sağlar;

Dizayn projelerinin uygulamaya yönelik teknik doğruluk seviyelerini kontrol eder,

Değer Mühendisliği konularında yorumlarını tablolar halinde sunar ve işverenin onayını alır, ardından proje gruplarına gerekli düzenlemeleri yaptırır.


Bütçe ve İş Programı Planlama Yönetimi

Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

Projelerin işveren talepleri ile sonlandırılmasıyla birlikte işverene yaklaşık bütçe sunumunu yapar.


Satınalma Planlaması ve Yönetimi
 
Bu kapsamda Proje Yönetim Ekibi;

Onaylanmış iş programına göre satınalma önceliklerini belirler.

İşveren – ana yüklenici satın alma taleplerini değerlendirir ve bu konuda gerekli raporunu işverene sunar.
 
İşveren Temini Malzemeleri içeren Stratejik Satınalma Programını oluşturur.
 

13
13